Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego realizująca rehabilitację społeczną

i zawodową dla 41 dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie terapia prowadzona jest w 8 pracowniach. W każdej z nich realizowany jest osobny program w ramach różnych form terapii zajęciowej (socjoterapii, ergoterapii i arteterapii).