Głównym celem tej pracowni jest trening nabywania wiedzy ogólnej oraz trenowanie umiejętności życia codziennego. Jest miejscem stworzonym dla uczestników wymagających stymulacji zachowań, reakcji, impulsów.

Uczestnicy uczą się wydłużania czasu pracy, by po przejściu do innych pracowni WTZ potrafili pracować bez przerwy w wyznaczonym czasie. Niektóre osoby mające problem z uspołecznieniem i działaniem w grupie, wymagają pracy indywidualnej. Uczą się przestrzegania zasad intymności w sytuacji załatwiania potrzeb fizjologicznych, jak również podstawowych zasad orientacji na temat własnej osoby.

Wspólnie przygotowują prosty posiłek, uczą się i trenują czynności samoobsługowe, by być bardziej samodzielnym.

Doskonalą umiejętności angażujące procesy poznawcze, które mogą być wykorzystane do celów indywidualnych, osobistych i zespołowych.