Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce, w którym spotykamy się codziennie, od poniedziałku do piątku. W ośmiu pracowniach, jakie mamy do dyspozycji, zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i społeczne, utrwalamy te, które już posiadamy, pracujemy nad polepszeniem sprawności fizycznej. Tworzymy zgraną czterdziestojednoosobową społeczność.

Jesteśmy grupą dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Posiadamy aktualne orzeczenia ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Każdego dnia otwieramy się na nowe wyzwania i niecodzienne spotkania!

Zatem, jeśli masz ochotę nas poznać, wspólnie z nami pracować, uczyć się i relaksować, dołącz do grupy WTZ.
Pamiętaj o aktualnym orzeczeniu ze wskazaniem do terapii zajęciowej i podaniu do kierownika naszej placówki. Resztę informacji formalnych znajdziesz tu (Jak zostać uczestnikiem WTZ - WTZ Krosno Odrzańskie (lubuskie.pl))

Jak zostać Uczestnikiem WTZ?

Zgłoszenia kandydatów na uczestników przyjmuje kierownik,
a pod jej nieobecność – pracownik socjalny lub główna księgowa WTZ.
Kandydat na uczestnika, starając się o przyjęcie do placówki, przedkłada:
podanie o przyjęcie do WTZ w Krośnie Odrzańskim,
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie powinno zawierać wskazanie do terapii zajęciowej).
Zgłoszenie kandydata do uczestnictwa w WTZ zatwierdza, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
Decyzję o przyjęciu kandydata do uczestnictwa, podejmuje Rada Programowa WTZ, a o podjętej decyzji informuje kandydata.

Podania należy składać osobiście w placówce, bądź wysyłać na adres:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Piastów 10h
66-600 Krosno Odrzańskie