To nie tylko miejsce. To szczególny czas, jaki spędzamy wspólnie, pracując nad wzajemnymi relacjami, szacunkiem do siebie. Uwrażliwimy się na ludzi nas otaczających, na ich los i uczucia. Uczymy się samodzielności w życiu codziennym oraz wiary we własną wartość i przydatność społeczną. Każdego dnia staramy się podnosić swoje kompetencje i aktywność społeczną. Chcemy być „widzialni”!


Uczymy się swoich ról społecznych, próbujemy je zrozumieć i zaakceptować siebie wzajemnie, takimi jacy jesteśmy. Pracujemy nad autoprezentacją, panowaniem nad stresem w sytuacjach trudnych, obyciem towarzyskim, higieną życia. W tym procesie pomaga nam szereg różnych metod i technik terapeutycznych, od muzykoterapii, poprzez terapię ruchem i rekreację, aż po trening umiejętności społecznych.


Korzystamy również z technik pomagających w preorientacji zawodowej, takich jak pisanie listów motywacyjnych i podań o pracę oraz innych pism urzędowych. Szukamy ofert pracy i poznajemy okoliczne przedsiębiorstwa, podmioty i zakłady pracy. Szukamy też siebie i swojej roli pracownika na lokalnym rynku pracy.

p.rozwoju1