Trening ekonomiczny uczy nas wartości pieniądza, gospodarowania dochodem, dokonywania przemyślanych zakupów, podstaw wiedzy ekonomicznej.

 Poprzez trening ekonomiczny rozwijamy umiejętności w zakresie:

        planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości,

        kształtowania i podtrzymywania znajomości wartości pieniądza,

        nauki gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług;

        planowania najpotrzebniejszych zakupów, wybór sklepu pod względem cenowym;

        planowania wydatków na cały miesiąc, oszczędne gospodarowanie budżetem oraz racjonalne wydawanie pieniędzy;

        wybierania sprzętów AGD pod względem relacji jakość/cena;

        nauki podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak: pieniądz, wartość pieniądza, nominały (bilon, banknot), jak rozróżnić fałszywe pieniądze, czym jest konto bankowe, lokata oraz różne formy płatności.

Trening ekonomiczny jest nam potrzebny, by jak najpełniej móc uczestniczyć w życiu społecznym i by uzyskać jak największą samodzielność oraz zaradność życiową.

trening ekonomiczny